TipoNumeroExercicioDataDetalhamentoPortaria
www.abaetetuba.pa.gov.br
Emitido dia 29/09/2022 às 17:09:42